Akreditacioni broj

Djelatnost

Sve poslove koje Vam naša firma može ponuditi pogledajte na ovoj stranici

Djelatnost

Poslovi koje naša firma obavlja

I AKREDITOVANA LABORATORIJA ZA FIZIČKA ISPITIVANJA

OBIM AKREDITACIJE
 • BUKA-radna sredina
 • BUKA-životna sredina

II ZAŠTITA NA RADU

DJELATNOST RADA
1. PERIODIČNI PREGLED I ISPITIVANJE SREDSTAVA ZA RAD
 • ODREĐENA SREDSTVA ZA RAD

 • prese i makaze,
 • dizalice
 • građevinske mašine,
 • sredstva unutrašnjeg transporta,
 • mašine za preradu i obradu metala i sličnih materijala,
 • mašine za preradu i obradu drveta i sličnih materijala,
 • kupatila sa nitratnim solima,
 • razvijači acetilena i acitilenske stanice,
 • sudovi pod pritiskom i cijevna mreža,
 • pokretni zatvoreni sudovi pod pritiskom i pripadajuće instalacije,
 • kompresori i kompresorske stanice

 • OSTALA SREDSTVA ZA RAD KAO I PRENOSNI ALAT

3. PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJE GROMOBRANSKIH INSTALACIJA
 • spoljašnje instalacije,
 • unutrašnje instalacije,
 • mjerenje otpora uzemljivača,
4. PERIODIČNI PREGLED I ISPITIVANJE PROTIVEKSPLOZIJSKO ZAŠTIĆENIH UREĐAJA I SREDSTAVA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
5. MJERENJE KONCENTRACIJE EKSPLOZIVNIH GASOVA
6. PREGLED I ISPITIVANJE- PODEŠAVANJE VENTILA SIGURNOSTI KAO I PRIPREMA SUDOVA POD PRITISKOM ZA ISPITIVANJE
7. ISPITIVANJE USLOVA RADNE SREDINE
 • FIZIČKE ŠTETNOSTI

 • buka,
 • osvetljenost

 • MIKROKLIMA

 • temperature,
 • relativna vlažnost,
 • brzina strujanja vazduha
8. IZRADA ELABORATA O MINIMALNOJ TEHNIČKOJ OPREMLJENOSTI OBJEKATA
9. IZRADA ELABORATA O TEHNIČKOJ OPREMLJENOSTI OBJEKATA NAMIJENJENIH ZA SMJEŠTAJ OSOBLJA I OPREME
10. IZRADA PRAVILNIKA ZNR
11. IZRADA PROGRAMA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH
12. IZRADA NORMATIVA SREDSTAVA I OPREME LIČNE ZAŠTITE
13. IZRADA AKTA O PROCJENI RIZIKA
14. OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH ZA BEZBJEDAN RAD
15. REVIZIJA-OCJENA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
16. VOĐENJE POSLOVA ZAŠITE NA RADU
17. IZRADA PROJEKATA ZA REKLAME
18. REVIZIJA-OCJENA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
19. UČESTVOVANJE U TEHNIČKOM PREGLEDU OBJEKATA
20. IZRADA UPUTSTAVA ZA SIGURAN I BEZBJEDAN RAD
21. IZRADA ELABORATA O UREĐENJU GRADILIŠTA
22. IZRADA ELABORATA O RUŠENJU OBJEKTA

III ZAŠTITA OD POŽARA

 • izrada Projekta - Elaborata ZOP-a,
 • Revizija ZOP-a,
 • tehnički pregled objekata,
 • određivanje lokacije specifičnih objekata,
 • ispitivanje pod pritiskom vodovodne i hidrantske mreže, vatrogasnih crijeva i sl.
 • izrada planova zaštite i spasavanja – preduzetni plan
 • Izrada pravilnika ZOP-a,
 • Osposobljavanje zaposlenihiz ZOP-a

IV ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • mjerenje buke u životnoj sredini,
 • izrada planova o upravljanju opasnim i neopasnim otpadom.